Obavijest o polaganju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati i kandidatkinje sa spiska kandidata koji zadovoljavaju uslove Javnog oglas za prijem 5 (pet) radnika na neodređeno vrijeme u JU „KSIRC” Ilidža, koji je objavljen dana 09. 06. 2023.godine, da će se pismeni dio ispita održati na Ilidži, ulica Mala Aleja br. 67, u utorak 04. 07. 2023. godine, u prostorijama Javne ustanove „Kulturno sportski i rekreacioni centar” Ilidža:

– u 10:00 sati za radno mjesto br. 1 – Saradnik u oblasti sporta i
– u 11:00 sati za radno mjesto br. 2 – Referent za poslove održavanja i radno mjesto br. 3 – Radnik
u održavanju.

Nakon pismenog dijela ispita, na istom mjestu će se održati usmeni dio ispita sa početkom u 13:00 sati.

Ilidža, 23. 06. 2023.godine

CIJELI DOKUMENT POGLEDAJTE NA LINKU:
Obavijest o polaganju pismenog i usmenog ispita

Comments are closed.