Novosti

Novosti

Sve novosti koje se tiču sporta i kulture na prostoru općine Ilidža.

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 27. i 28 Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, br. 6/92,8/93, 13/94), člana 10., Člana 20. i člana 37. Pravila JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar” Ilidža, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada … Read More

| Featured Post

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija na kojima JU „KSIRC” Ilidža ima pravo korištenja broj: 02-30/24 od 03. 04. 2024. godine, direktor na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija … Read More

| Featured Post

Obavijest o polaganju pismenog i usmenog ispita

Obavještavaju se kandidati i kandidatkinje sa spiska kandidata koji zadovoljavaju uslove Javnog oglas za prijem 5 (pet) radnika na neodređeno vrijeme u JU „KSIRC” Ilidža, koji je objavljen dana 09. 06. 2023.godine, da će se pismeni dio ispita održati na … Read More

| Featured Post

Spisak kandidata i kandidatkinja koji zadovoljavaju uslove Javnog oglasa

Komisija za provođenje Javnog konkursa za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU „KSIRC” Ilidža, koji se odnosi na prijem 5 (pet) radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme — Saradnika u oblasti sporta (l izvršilac), referenta za poslove održavanja … Read More

| Featured Post

Javni oglas JU KSiRC Ilidža

      Broj: 03-97/23 Ilidža, 08. 06. 2023.godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br:26/16 i 89/18), člana 3.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju Kantona Sarajevo („Službene … Read More

| Featured Post

21. septembar – Međunarodni dan mira

Međunarodni dan mira obilježava se svakog 21. septembra, još od 1981. godine kada ga je utemeljila Generalna skupština Ujedinjenih naroda  u cilju jačanja ideala mira među različitim grupama, narodima i državama. Kultura i sport oduvijek su bili kategorije koje su … Read More

| Featured Post

𝐉𝐔 ❞𝐊𝐒𝐈𝐑𝐂❞ 𝐈𝐥𝐢𝐝𝐳̌𝐚 𝐣𝐞 𝐮 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢 𝐳𝐚 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐣𝐞𝐩𝐬̌𝐨𝐦 𝐩𝐨𝐞𝐳𝐢𝐣𝐨𝐦 𝐈𝐥𝐢𝐝𝐳̌𝐞

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori, svejedno da li žive na Ilidži ili Ilidžu tek nose u srcu, a koji ispisuju socijalne, ljubavne ili patriotske stihove. Konkurs je otvoren od 12.09. do 𝟐𝟐.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐. 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐞. Pjesme pristigle na Konkurs, a … Read More

| Featured Post

Hari Mata Hari će 25. juna održati besplatan koncert na Stojčevcu

Hari Mata Hari održat će koncert na Stojčevcu 25. juna, a nastup bh. pjevača počet će u 20 sati. Općina Ilidža svim posjetiocima Stojčevca 25. juna poklanja besplatan koncert grupe Hari Mata Hari, koji će biti dio bogatog cjelodnevnog zabavnog … Read More

| Featured Post

Informacije o slobodnim/zauzetim terminima u sportskoj dvorani “Sabit Hadžić”

|» Informacije o slobodnim/zauzetim terminima u sportskoj dvorani “Sabit Hadžić” JU “KSiRC” Ilidža u periodu od 06.06. do 12.06. 2022. godine. Za više informacija možete nas kontaktirati na: » +387 33 636 514 » juksircilidza@gmail.com Zapratite JU Kulturno sportski i … Read More

| Featured Post

Preporuka za čitanje: Mourinho José : “𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨”

 ] JU Biblioteka Sarajeva – odjeljenje Ilidža i JU Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidža preporučuju knjigu za čitanje: Mourinho José : “𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨” U svojoj prvoj knjizi, putem vlastitih fotografija i opisa, legendarni menadžer José Mourinho bilježi uspone i padove koji su ga vodili … Read More

| Featured Post