Author Archives: Edin Beslic

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 27. i 28 Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, br. 6/92,8/93, 13/94), člana 10., Člana 20. i člana 37. Pravila JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar” Ilidža, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada … Read More

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija na kojima JU „KSIRC” Ilidža ima pravo korištenja broj: 02-30/24 od 03. 04. 2024. godine, direktor na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija … Read More

Preporuka za čitanje: Mourinho José : “𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨”

 ] JU Biblioteka Sarajeva – odjeljenje Ilidža i JU Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidža preporučuju knjigu za čitanje: Mourinho José : “𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨” U svojoj prvoj knjizi, putem vlastitih fotografija i opisa, legendarni menadžer José Mourinho bilježi uspone i padove koji su ga vodili … Read More